Over Stichting Huurdersbelangen VWS

De Stichting Huurdersbelangen behartigt de belangen van alle huurders van de Veenendaalse Woningstichting. We zijn een zelfstandige, onafhankelijke stichting. Als huurder ben je automatisch kosteloos verbonden aan SHV.

Een verhuurder (VWS) is wettelijk verplicht om een belangenorganisatie voor de huurders in te stellen en deze te subsidiëren en te faciliteren. Dit is vastgelegd in de Wet Overleg Huurders-Verhuurder (Overlegwet).

Wat doet SHV namens jou als huurder?

Het bestuur van SHV overlegt met de directie van VWS over het te voeren beleid en het uit te voeren beheer. In deze overlegvergaderingen worden allerlei onderwerpen besproken zoals huurbeleid, het onderhoudsbeleid, de zorg voor de woonomgeving, beleid over sloop of verkoop van woningen. We bespreken ook vragen of opmerkingen van individuele huurders.

SHV heeft het recht om over bepaalde onderwerpen advies uit te brengen. Bij veel onderwerpen is dit een adviesrecht, maar bij enkele onderwerpen kan dit ook een instemmingsrecht zijn. Dit advies- en instemmingsrecht geeft ons de mogelijkheid om, namens de huurders, invloed uit te oefenen op verschillende gebieden. Zo hebben we afgelopen jaren al veel positiefs voor jou als huurder bereikt.

Jaarlijks maken wij ook prestatieafspraken met de gemeente Veenendaal en de woningstichtingen. Dit gaat onder andere over de te bouwen woningen, betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid.

Wat kan SHV voor jou als huurder betekenen?

We gaan graag met jou in gesprek over zaken die voor jou belangrijk zijn. Denk hierbij aan de kwaliteit van woningen, maar ook over goede seniorenwoningen.

Ook kun je bij ons terecht voor meer informatie over je rechten of plichten als huurder. Heb je een klacht over je woning van VWS, klop dan bij hen aan. Wij zijn een belangenbehartiger en geven jou als huurder informatie of helpen je bij het vinden van de juiste instantie mocht je er niet uitkomen met VWS.

Denk met ons mee en laat ons weten welke punten we volgens jou op tafel moeten leggen. Laat van je horen en stuur ons een bericht via het contactformulier.