Terugblik bijeenkomst ‘meedenkers’ Fusie

28 mei 2022

Afgelopen 18 mei kwam het bestuur met 9 meedenkers bijeen om over de fusie te spreken. De meedenkers zijn meegenomen in het traject door onze adviseur van de Woonbond, Ed Kooger.

Over de fusie 

Ed Kooger gaf middels een presentatie uitleg over de noodzaak tot fuseren voor de Veenendaalse Woningstichting, hoe het proces is verlopen en waarom wij een positief advies hebben gegeven voor deze fusie. Het was een interessant gesprek, met uiteraard vele vragen en punten vanuit zowel de huurders als het bestuur.

Behartigen belangen huurders nieuwe corporatie

Om de belangen van de huurders te kunnen blijven behartigen, zal er een organisatie moeten komen die de belangen van alle huurders van de nieuwe corporatie gaat behartigen of vertegenwoordigen. Echter lopen de gesprekken daarover met de huurdersorganisatie van Patrimonium momenteel erg stroef. Het helpt niet erg mee dat ons bestuur, dat uit slechts vier personen bestaat, relatief klein is.

In gesprek met huurders

Samen met de aanwezigen kwamen we tot het idee om de volgende bestuursvergadering open te stellen. Om dan in gesprek te gaan met huurders die ons graag willen ondersteunen. In welke vorm dan ook.

Wil je graag meedenken of meehelpen? Ga met ons het gesprek aan op donderdag 16 juni om 20.00 uur in De Geerhof.

Ook als je niet direct weet hoe je kunt helpen, maar je staat er wel voor open, wees welkom. Wees gerust, er staat geen directe verplichting tegenover.

Kom je ook? Graag tot 16 juni.