Samenvatting enquete mogelijke fusie VWS-PWS

31 januari 2022

Om een beeld te krijgen hoe huurders aankijken tegen een voorgenomen fusie, heeft SHV een korte vragenlijst verspreid. Dit geeft de SHV houvast om te beoordelen of de criteria die de SHV stelt bij de fusie ook leven onder de achterban van de SHV. De korte vragenlijst is in opdracht van de Stichting Huurdersbelangen VWS verspreid onder de woonadressen van de VWS. 

De enquête is verstuurd naar 1285 adressen. De enquête is niet verzonden aan de bewoners van zorgwoningen. Bij 948 huishoudens is de vragenlijst via een e-mailing verspreid. De overige 337 huishoudens hebben een hardcopy enquête ontvangen. Op de vragenlijst zijn 285 reacties binnengekomen: 78 schriftelijke en 206 digitale reacties.

De totale respons is 22,2%. Dat betekent dus dat ruim 1 op de 5 huurders heeft gereageerd. Er zijn vijf gesloten vragen gesteld en verder zijn er enkele open vragen aan de orde gekomen. In de open vragen werd de respondenten de gelegenheid geboden toelichtingen of suggesties weer te geven.

Van de uitslagen is een samenvatting gemaakt. Benieuwd naar de resultaten? Bekijk de korte rapportage als PDF.