Prestatieafspraken voor 2021 rond

16 december 2020

Op maandag 14 december 2020 zijn de prestatieafspraken voor 2021 tussen de gemeente, VWS, Patrimonium en de huurdersvertegenwoordigingen, waaronder SHV, getekend.

De prestatieafspraken zijn tot stand gekomen op basis van het door de corporaties uitgebrachte bod volkshuisvestelijke prestaties. Het belangrijkste onderdeel in de prestatieafspraken is de afspraak om een gezamenlijke inspanning te leveren voor de toevoeging van zo’n 100 sociale huurwoningen per jaar. Ook zijn er afspraken gemaakt om de doorstroom te bevorderen.

Natuurlijk is er ook aandacht voor betaalbaarheid, huisvesting voor bijzondere doelgroepen, kwaliteit van het bezit, duurzaamheid en sociaal beheer.

Bij het onderdeel duurzaamheid is de warmtetransitie een belangrijk aandachtspunt. De corporaties hanteren als uitgangspunt dat de woonlasten voor de huurders niet hoger worden dan voorheen.

Bekijk de Prestatieafspraken 2021 door op onderstaande link te klikken.